Ciężarówka wpadła do Gwdy

W dniu 28 grudnia 2017 Nasza jednostka brała udział w akcji wyciągania ciężarówki, która z niewiadomych przyczyn wpadła do rzeki Gwdy. W działaniach ratowniczych trwających ponad 11 godzin udział brało w sumie 17 zastępów straży pożarnej w tym dwie Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Piły i Poznania, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Poznania, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja, Prokurator oraz inne służby i instytucje wspomagające. Działania strażaków w pierwszej fazie prowadzone były przez nurków, którzy rozpoczęli próbę dotarcia do zakleszczonego wewnątrz kabiny nieprzytomnego kierowcy. Ze względu na deformację karoserii pojazdu ewakuacja mężczyzny możliwa była dopiero po użyciu narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany po wydobyciu został przetransportowany na brzeg i przekazany zespołowi karetki pogotowia ratunkowego. Lekarz po przeprowadzonym badaniu stwierdził zgon mężczyzny. Dalsze działania prowadzone w miejscu zdarzenia polegały na wydobyciu samochodu ciężarowego z rzeki przy wykorzystaniu pojazdu ciężkiego ratownictwa technicznego z Poznania. Ciężarówka i przyczepa wydobyta została na brzeg i zabrana została przez pomoc drogową. Zdjęcia JRG 2 PSP Piła.

Nagroda za znaleziony skarb

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał naszej jednostce nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł, za znalezienie w lipcu 2017 roku zabytku archeologicznego w postaci naczynia glinianego i powiadomienie o tym znalezisku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury w Pile. Skarb został znaleziony w rzece Gwda w centrum miasta Piły, w trakcie ćwiczeń nurkowych. Pod względem typologicznym naczynie to dzban. Pochodzi z XVII-XVIII w. Po dopełnieniu niezbędnych procedur zostanie przekazany do zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile. Miejsce jego znalezienia zostało zapisane w ewidencji konserwatorskiej jako stanowisko nr 220 w Pile (w granicach administracyjnych).

NEMO 33

W dniu 17. listopada grupa siedmiu płetwonurków z naszej jednostki za własne środki finansowe wyjechała zanurkować w drugim co do głębokości basenie nurkowym  na świecie NEMO 33 w Brukseli.

Ćwiczenia nurkowe

W dniu 12. listopada na terenie bazy szkoleniowej naszej jednostki nad Jeziorem Płotki odbyły się ćwiczenia nurkowe przygotowujące płetwonurków - uczestników wyjazdu na ćwiczenia do Brukseli.

Obchody Święta Niepodległości

11. listopada godzinie 16:00 na Placu Zwycięstwa w Pile w ramach Obchodów 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Tysiąclecia Polski i powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. Wśród osób składających kwiaty nie zabrakło delegacji OSP RW w Pile.