Sprawdzenie gotowości operacyjnej naszej jednostki

W dniu 15.05.br. zostaliśmy wezwani alarmowo jako zabezpieczenie wodne na pożar lasu..... Ćwiczenia o tej tematyce zorganizowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Wyjechaliśmy na miejsce ćwiczeń do lasu w rejonie Jeziora Jeleniowego. Ćwiczenia przebiegły prawidłowo, założenia organizatorów zostały osiągnięte.

Ćwiczenia zorganizowane przez KP PSP w Pile

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile w dniu 09.05.br. zorganizowała ćwiczenia koordynujące współpracę PSP i OSP przy rozwijaniu linii wodnej na duże odległości. Nasza jednostka stanowi  zabezpieczenie wodne przy dużych pożarach, ćwiczenia odbyły się w lesie w pobliżu Jeziora Jeleniowego.

Nurkowanie wielkanocne

W ramach ćwiczeń doskonalących w dniu 08.04.2018 r. na jeziorze Płotki w bazie szkoleniowej naszej jednostki zorganizowaliśmy ćwiczenia nurkowe połączone ze spotkaniem rodzinnym w gronie przyjaciół naszej jednostki. Nurkujący w ramach ćwiczeń poszukiwali pod wodą jajek wielkanocnych i w tej konkurencji najlepszy okazał się nasz przyjaciel Jarosław Umiński, który w nagrodę otrzymał termos do herbaty.

Zabezpieczenie morsów

Nasi nurkowie brali udział w zabezpieczeniu III Pilskiego Zlotu Morsów, który odbył się w dniach 17 i 18 marca br. na jeziorze Płotki. Podczas drugiego dnia morsowania nasza jednostka wspólnie z KP PSP w Pile uczestniczyła w pokazach ratownictwa z użyciem sań lodowych. Morsowanie przebiegło bezpiecznie bez żadnych nadzwyczajnych zdarzeń.