Nowy samochód już w remizie

Dzisiejszy dzień zapamiętamy na bardzo długo W dniu dzisiejszym powitaliśmy fabrycznie nowy samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu marki MAN TGM 13.290 zabudowany przez firmę WISS o pojemności zbiornika wodnego 4000 litrów wody, oraz 400 litrów środka pianotwórczego. Wartość zakupu samochodu wyniosła zł Samochód został sfinansowany ze środków: Środki samorządowe Miasto Piła w kwocie zł (Zakup pojazdu plus koszty rejestracji i ubezpieczenia pojazdu) WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie zł pt. "Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Pile" Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej MKiŚ https://www.gov.pl/web/klimat NFOŚiGW https://www.gov.pl/web/nfosigw WFOŚiGW w Poznaniu https://www.wfosgw.poznan.pl MSWiA w kwocie zł Dziękujemy Gminie Piła za okazane wsparcie, oraz wszystkim osobom za okazywane wsparcie w naszej działalności i włożony trud w pozyskaniu samochodu W niedługim czasie pojawią się zdjęcia z wyposażeniem pojazdu M.W.Fotografia oraz Miasto Piła

Czytaj więcej 

Ćwiczenia modułu zaopatrzenia wodnego

Dnia 06.04.2022 odbyły się ćwiczenia modułu zaopatrzenia wodnego powiatu pilskiego. Ćwiczenia odbyły się w miejscowości Stare, gmina Wysoka. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie sprzętu jednostek i podanie wody na dalekie odległości do dwóch miejsc pożaru. Jednostki, które brały udział w ćwiczeniach: OSP NOWA WIEŚ UJSKA OSP MORZEWO OSP PRAWOMYŚL OSP BĄKOWO OSP RW W PILE OSP BRZOSTOWO Przestawiciele KP PSP w Pile Gospodarzem ćwiczeń była jednostka OSP Stare Fot. Seba112 - Fotografia Sebastian Maciołek

Czytaj więcej 

Ćwiczenia z Rat. Wodnego

We wtorek 29.03.2022 roku, nasi druhowie brali udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Pile z zakresu ratownictwa wodnego nad jeziorem Płocie. Scenariusz ćwiczeń zakładał podjęcie ludzi z powierzchni wody, którzy wypadli z łodzi. Ze zgłoszenia wynikało że na miejscu znajdują się 4 osoby poszkodowane, a tak naprawdę było ich aż 6, z czego dwie znajdowały się pod wodą. Ćwiczenia polegały na sprawdzeniu umiejętności z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym, oraz udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Udział w ćwiczeniach brały: JRG 1, JRG 2 wraz z SGRWN. Po ćwiczeniach nastąpił czas na omówienie poszczególnych wniosków. Fot. KP PSP w Pile

Czytaj więcej 

Zakończyliśmy zbiórkę dla Ukrainy

Zakończyliśmy zbiórkę dla Wszystkie zgromadzone dary przekazane zostały dzisiaj Gminie Piła Będą sukcesywnie wydawane osobom potrzebującym. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Państwu za hojność i pomoc Wielkie podziękowania dla kolegów z Pilskie Muzeum Wojskowe za pomoc w gromadzeniu i przewożeniu darów podczas całej zbiórki Miasto Piła Tętno Regionu -Gazeta Powiatowa asta24.pl Piła112 Straż Pożarna Piła

Czytaj więcej 

Odwiedziny uchodźców z Ukrainy

Dziś mieliśmy ogromną przyjemność dostarczyć do Kijaszkowa środki higieniczne oraz zabawki, które dzięki Waszej pomocy udało nam się zebrać. Mieliśmy okazję porozmawiać z osobami, które aktualnie tam przebywają. W najbliższych dniach dowieziemy kolejne rzeczy do Kijaszkowa. Ogrom wdzięczności, podziękowań od naszych sąsiadów jest niemożliwy do opisania. Pamiętajmy że potrzeb nadal jest wiele, nie wiadomo jak długo zostaną u nas. Pomagamy jak możemy! Oczywiście nie byłoby to możliwe bez Was - darczyńców. Po raz kolejny... Jesteście wielcy!

Czytaj więcej 

Zebranie sprawozdawcze za 2021 rok

Zebranie sprawozdawcze W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP RW w Pile. Walne zebranie członków udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za rok 2021. Podczas zebrania, uroczyste ślubowanie złożyli druhowie: Adam Kamiński, Jakub Niedziela, Jan Kwiatkowski-Świgoń, Patryk Grzybowski, Paweł Abramczuk, Rafał Kępiński. Odznaczenia za wysługę lat otrzymali druhowie: Jacek Jackowiak (XX), Marcin Manthey (X) i Bartłomiej Zwoliński (V). Walne Zgromadzenie podjęło także Uchwałę o współpracy z Gminą Piła. Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc przedstawił planowane inwestycje na terenie miasta Piły, omówił także nowe zagrożenia, które pojawiły się podczas ostatnich nawałnic. Podziękował strażakom za ich oddanie i pracę na rzecz Gminy Piła oraz obiecał wsparcie w 2023 roku dotyczące zakupu średniego samochodu gaśniczego.

Czytaj więcej