Ćwiczenia podlodowe

25 lutego br. na jeziorze Płotki odbyły się ćwiczenia w nurkowaniu podlodowym.  W ćwiczeniach tych łącznie z zabezpieczającymi wzięło udział 10 strażaków naszej jednostki.

Pożar domu jednorodzinnego

W dniu 23.02.2018 r. o godz. 8:31 nasza jednostka została zadysponowana alarmowo przez KP PSP w Pile do akcji gaszenia pożaru domu jednorodzinnego w Pile przy ul Fabrycznej. Na miejsce udał się SLRW wraz zastępem 5 strażaków z naszej jednostki. Działania na miejscu  trwały do godz. 12:00.

Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

W dniu 16.02.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Członków OSP RW w Pile. W zebraniu wzięło udział 23 członków jednostki oraz zaproszeni goście tj. Krzysztof Szewc Zastępca Prezydenta Miasta Piły , bryg. Rafał Mrowiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile, kpt. Michał Warykarz Zastępca Dowódcy JRG 2 w Pile. W trakcie zebrania odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych członków naszej jednostki tj. Daria Kuleń-Sławińska, Bartłomiej Brus, Jarosław Rola i Przemysław Terka. Złotym Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa został odznaczony Edward Efimienko, ponadto odznaki za wysługę lat otrzymali : XX - Andruszkiewicz Marek, Efimienko Edward, Figas Roman, Leszczyszyn Wiesław, Skwara Leszek, XV - Bolesta Piotr, Fiołka Wojciech, Jackowiak Jacek, X - Kolasa-Hołubiec Krzysztof, V - Figas Andrzej, Ziuzia Rafał. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie naszej jednostki udzielili zarządowi absolutorium za 2017 rok

Bezpieczne ferie – ćwiczenia na lodzie.

W dniach 14 lutego 2018 roku, strażacy z OSP RW Piła wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych z Osieka, Szydłowa, Ujścia uczestniczyli w ćwiczeniach na zamarzniętym Zalewie Koszyckim zorganizowanych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 1 i 2 KP PSP z Piły

 
Ćwiczenia podzielone zostały na dwa moduły szkoleniowe:

– Pierwszy moduł szkoleniowy – nurkowy zrealizowany pod 6 centymetrową taflą lodu przez wyznaczonych strażaków – nurków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego KP PSP w Pile.

– Drugi moduł szkoleniowy – dotyczył wykorzystania w praktyce sprzętu ratowniczego przez jednostki OSP i PSP w postaci deski lodowej oraz ubrań specjalnych do pracy w wodzie. Ratownicy zarówno na brzegu oraz obsługujący bezpośrednio sanie lodowe doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych etapów trwającej kilkadziesiąt sekund akcji ratowniczej na lodzie.

Podczas trzydniowych ćwiczeń strażacy wykorzystali zbudowany w 2017 roku na bazie pilskiej komendy system mobilnej łączności, która umożliwia zorganizowanie łączności na potrzeby sztabu w każdym miejscu prowadzonych działań ratowniczych.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 60 strażaków z 6 jednostek straży pożarnej. Podczas ćwiczeń każda jednostka zaprezentowała swoje umiejętności w zakresie ratowania poszkodowanych z przerębla. Do zadań ratowniczych wykorzystany został indywidualny i grupowy sprzęt należący do poszczególnych jednostek. W okresie zimowym ćwiczenia ze sprzętem do ratownictwa lodowego systematycznie będą powtarzane w ramach własnych jednostek.

W związku z trwającymi feriami strażacy apelują do wszystkich mieszkańców, aby zachować rozwagę i nie wchodzić na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Obecnie grubość lodu wynosi max 6 centymetrów. Nigdy nie ma gwarancji, że płyta lodowa jest gruba na całej powierzchni.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło KP PSP Piła
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński KP PSP Piła

73. Rocznica Wyzwolenia Miasta Piły

14 lutego przypada 73. rocznica Powrotu Piły do Macierzy. Tradycyjnie pod pomnikiem na pl. Zwycięstwa władze samorządowe oraz liczne delegacje kombatantów, szkół, organizacji i stowarzyszeń działających w mieście złożyły kwiaty. Nie zabrakło również naszej delegacji.