Zebranie sprawozdawcze za 2021 rok

Zebranie sprawozdawcze
W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP RW w Pile. Walne zebranie członków udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za rok 2021.
Podczas zebrania, uroczyste ślubowanie złożyli druhowie: Adam Kamiński, Jakub Niedziela, Jan Kwiatkowski-Świgoń, Patryk Grzybowski, Paweł Abramczuk, Rafał Kępiński.
Odznaczenia za wysługę lat otrzymali druhowie: Jacek Jackowiak (XX), Marcin Manthey (X) i Bartłomiej Zwoliński (V).
Walne Zgromadzenie podjęło także Uchwałę o współpracy z Gminą Piła. Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc przedstawił planowane inwestycje na terenie miasta Piły, omówił także nowe zagrożenia, które pojawiły się podczas ostatnich nawałnic. Podziękował strażakom za ich oddanie i pracę na rzecz Gminy Piła oraz obiecał wsparcie w 2023 roku dotyczące zakupu średniego samochodu gaśniczego.

Możliwość komentowania została wyłączona.