Nagroda za znaleziony skarb

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał naszej jednostce nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł, za znalezienie w lipcu 2017 roku zabytku archeologicznego w postaci naczynia glinianego i powiadomienie o tym znalezisku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury w Pile. Skarb został znaleziony w rzece Gwda w centrum miasta Piły, w trakcie ćwiczeń nurkowych. Pod względem typologicznym naczynie to dzban. Pochodzi z XVII-XVIII w. Po dopełnieniu niezbędnych procedur zostanie przekazany do zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile. Miejsce jego znalezienia zostało zapisane w ewidencji konserwatorskiej jako stanowisko nr 220 w Pile (w granicach administracyjnych).

NEMO 33

W dniu 17. listopada grupa siedmiu płetwonurków z naszej jednostki za własne środki finansowe wyjechała zanurkować w drugim co do głębokości basenie nurkowym  na świecie NEMO 33 w Brukseli.

Ćwiczenia nurkowe

W dniu 12. listopada na terenie bazy szkoleniowej naszej jednostki nad Jeziorem Płotki odbyły się ćwiczenia nurkowe przygotowujące płetwonurków - uczestników wyjazdu na ćwiczenia do Brukseli.

Obchody Święta Niepodległości

11. listopada godzinie 16:00 na Placu Zwycięstwa w Pile w ramach Obchodów 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Tysiąclecia Polski i powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. Wśród osób składających kwiaty nie zabrakło delegacji OSP RW w Pile.

Ćwiczenia zgrywające przeprowadzone przez KP PSP w Pile

W dniu 04 listopada Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile zorganizowała ćwiczenia pilskiego modułu zaopatrzenia wodnego. Wykorzystując motopompy, przenośne zbiorniki na wodę, węże pożarnicze i armaturę wodną strażacy sprawnie zbudowali zasilanie wodne na odległość 1350 m. Wodę z jeziora Jeleniowego przepompowywano do 13-metrowego bufora wodnego.                                Ćwiczenia na terenie leśnym obserwował bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy PSP w Pile. W manewrach udział brały jednostki tworzące moduł tj. nasza jednostka oraz: OSP Bąkowo, OSP Brzostowo, OSP Morzewo, OSP Prawomyśl oraz dodatkowo OSP Pokrzywnica i OSP Wyrzysk.         Zdjęcia : kpt. Paweł Kamiński KP PSP Piła.