Uroczyste wręczenie promes

Uroczyste wręczenie promes na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu dzisiejszym w Budzyniu odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP z terenu powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego i złotowskiego.

Promesę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile odebrał Prezes dh Leszek Szweda oraz w imieniu Prezydenta Miasta Piły - Komendant Straży Miejskiej w Pile - Pan Wojciech Nosek.

Dziękujemy za okazane wsparcie Pani Marta Kubiak - Poseł na Sejm RP Panu Krzysztof Czarnecki oraz Miasto Piła

Możliwość komentowania została wyłączona.