Bezpieczne ferie – ćwiczenia na lodzie.

W dniach 14 lutego 2018 roku, strażacy z OSP RW Piła wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych z Osieka, Szydłowa, Ujścia uczestniczyli w ćwiczeniach na zamarzniętym Zalewie Koszyckim zorganizowanych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 1 i 2 KP PSP z Piły   Ćwiczenia podzielone zostały na dwa moduły szkoleniowe: – Pierwszy moduł szkoleniowy – nurkowy zrealizowany pod 6 centymetrową taflą lodu przez wyznaczonych strażaków – nurków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego KP PSP w Pile. – Drugi moduł szkoleniowy – dotyczył wykorzystania w praktyce sprzętu ratowniczego przez jednostki OSP i PSP w postaci deski lodowej oraz ubrań specjalnych do pracy w wodzie. Ratownicy zarówno na brzegu oraz obsługujący bezpośrednio sanie lodowe doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych etapów trwającej kilkadziesiąt sekund akcji ratowniczej na lodzie. Podczas trzydniowych ćwiczeń strażacy wykorzystali zbudowany w 2017 roku na bazie pilskiej komendy system mobilnej łączności, która umożliwia zorganizowanie łączności na potrzeby sztabu w każdym miejscu prowadzonych działań ratowniczych. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 60 strażaków z 6 jednostek straży pożarnej. Podczas ćwiczeń każda jednostka zaprezentowała swoje umiejętności w zakresie ratowania poszkodowanych z przerębla. Do zadań ratowniczych wykorzystany został indywidualny i grupowy sprzęt należący do poszczególnych jednostek. W okresie zimowym ćwiczenia ze sprzętem do ratownictwa lodowego systematycznie będą powtarzane w ramach własnych jednostek. W związku z trwającymi feriami strażacy apelują do wszystkich mieszkańców, aby zachować rozwagę i nie wchodzić na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Obecnie grubość lodu wynosi max 6 centymetrów. Nigdy nie ma gwarancji, że płyta lodowa jest gruba na całej powierzchni. Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło KP PSP Piła Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński KP PSP Piła

Czytaj więcej 

Program RUR – Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile

W dniach 08-09.02.2018 br. w ramach programu "Ratujemy i Uczymy Ratować", nasza jednostka odwiedziła Szkołę Podstawową nr 11 w Pile. Strażacy przeprowadzili zajęcia w 8 klasach. Do dnia dzisiejszego w br. z programem "RUR", dotarliśmy do 202 uczniów klas I-III w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że dzieci nie będą musiały wykorzystać nabytej wiedzy w życiu codziennym. Dziękujemy za zaangażowanie nauczycieli i dyrekcji, oraz zapraszamy inne szkoły do współpracy.

Czytaj więcej 

Korona Maratonów Polski

W dniu 25 września 2017 roku po zakończeniu Maratonu Warszawskiego członek naszej jednostki Dh. Edward Efimienko zdobył Koronę Maratonów Polski. Aby zdobyć koronę należy ukończyć pięć maratonów: Maraton w Dębnie, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton Warszawski, Poznań Maraton w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty pierwszego ukończonego maratonu. Zdobywcy otrzymują koronę, dyplom i medal.

Czytaj więcej 

Ciężarówka wpadła do Gwdy

W dniu 28 grudnia 2017 Nasza jednostka brała udział w akcji wyciągania ciężarówki, która z niewiadomych przyczyn wpadła do rzeki Gwdy. W działaniach ratowniczych trwających ponad 11 godzin udział brało w sumie 17 zastępów straży pożarnej w tym dwie Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Piły i Poznania, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Poznania, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja, Prokurator oraz inne służby i instytucje wspomagające. Działania strażaków w pierwszej fazie prowadzone były przez nurków, którzy rozpoczęli próbę dotarcia do zakleszczonego wewnątrz kabiny nieprzytomnego kierowcy. Ze względu na deformację karoserii pojazdu ewakuacja mężczyzny możliwa była dopiero po użyciu narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany po wydobyciu został przetransportowany na brzeg i przekazany zespołowi karetki pogotowia ratunkowego. Lekarz po przeprowadzonym badaniu stwierdził zgon mężczyzny. Dalsze działania prowadzone w miejscu zdarzenia polegały na wydobyciu samochodu ciężarowego z rzeki przy wykorzystaniu pojazdu ciężkiego ratownictwa technicznego z Poznania. Ciężarówka i przyczepa wydobyta została na brzeg i zabrana została przez pomoc drogową. Zdjęcia JRG 2 PSP Piła.

Czytaj więcej 

Konary w Gwdzie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP RW stwierdzono, że w rzecze jest kilka konarów drzew zahaczonych o kładkę dla pieszych a barkę. Działania naszego zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oczyszczeniu z pływających śmieci. Następnie przy użyciu wyciągarki podczepiono konary i wyciągnięto je na brzeg. W działaniach wykorzystano również pilę do cięcia drewna.

Czytaj więcej