Korona Maratonów Polski

W dniu 25 września 2017 roku po zakończeniu Maratonu Warszawskiego członek naszej jednostki Dh. Edward Efimienko zdobył Koronę Maratonów Polski.

Aby zdobyć koronę należy ukończyć pięć maratonów: Maraton w Dębnie, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton Warszawski, Poznań Maraton w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty pierwszego ukończonego maratonu.

Zdobywcy otrzymują koronę, dyplom i medal.

Ciężarówka wpadła do Gwdy

W dniu 28 grudnia 2017 Nasza jednostka brała udział w akcji wyciągania ciężarówki, która z niewiadomych przyczyn wpadła do rzeki Gwdy. W działaniach ratowniczych trwających ponad 11 godzin udział brało w sumie 17 zastępów straży pożarnej w tym dwie Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Piły i Poznania, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Poznania, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja, Prokurator oraz inne służby i instytucje wspomagające. Działania strażaków w pierwszej fazie prowadzone były przez nurków, którzy rozpoczęli próbę dotarcia do zakleszczonego wewnątrz kabiny nieprzytomnego kierowcy. Ze względu na deformację karoserii pojazdu ewakuacja mężczyzny możliwa była dopiero po użyciu narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany po wydobyciu został przetransportowany na brzeg i przekazany zespołowi karetki pogotowia ratunkowego. Lekarz po przeprowadzonym badaniu stwierdził zgon mężczyzny. Dalsze działania prowadzone w miejscu zdarzenia polegały na wydobyciu samochodu ciężarowego z rzeki przy wykorzystaniu pojazdu ciężkiego ratownictwa technicznego z Poznania. Ciężarówka i przyczepa wydobyta została na brzeg i zabrana została przez pomoc drogową. Zdjęcia JRG 2 PSP Piła.

Konary w Gwdzie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP RW stwierdzono, że w rzecze jest kilka konarów drzew zahaczonych o kładkę dla pieszych a barkę. Działania naszego zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oczyszczeniu z pływających śmieci. Następnie przy użyciu wyciągarki podczepiono konary i wyciągnięto je na brzeg. W działaniach wykorzystano również pilę do cięcia drewna.

Usuwanie owadów błonkoskrzydłych.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP RW stwierdzono, że na drzewie na wysokości 3 metrów znajduje się kokon owadów błonkoskrzydłych zagrażający mieszkańcom pobliskiego domu. Działania zastępu straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz usunięciu owadów błonkoskrzydłych. W działaniach została wykorzystana drabina przystawna oraz nowo nabyte ubrania ochronne.

Zalane piwnice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP RW stwierdzono, że na skutek gwałtownych opadów deszczu została zalana piwnica budynku mieszkalnego. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wypompowaniu wody przy użyciu pompy pływającej z piwnicy budynku jednorodzinnego. Ze względu na szybko podnoszący się poziom wody w piwnicy drugi zastęp został skierowany na ul.Ogińskiego w celu oczyszczenia kraty rowu melioracyjnego na przepuście ulicy. Po oczyszczeniu kraty poziom wody stopniowo zaczął opadać.