XV Dętkospływ Rzeką Gwdą

Regulamin XV Dętkospływu rzeką Gwdą w dniu 06 sierpnia 2023 r.

1. Cel

XV Dętkospływ rzeką Gwdą jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej związanej z rekreacyjnym nurkowaniem swobodnym.

 • Celem dętkospływu jest ukazanie walorów rzeki Gwdy w obszarze miasta Piły
 • Impreza służy propagowaniu szeroko pojętej turystyki wodnej oraz zdrowego trybu życia.

 2. Organizatorzy

Organizatorem XV Detkospływu rzeką Gwdą jest Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły dr Piotra Głowskiego.

Współorganizatorami Dętkospływu są: Urząd Miasta Piła, MOSiR Piła, KP PSP w Pile.

5. Miejsce i czas trwania

Impreza pod nazwą XV Dętkospływ rzeką Gwdą odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2023 r. Miejscem imprezy będzie rzeka Gwda na odcinku od Przystani nr 1 przy Alei Wyzwolenia do Przystani Kajakowej przy VIVO.

6. Charakter imprezy

Dętkospływ rzeką Gwdą w zamierzeniu organizatorów, to przedsięwzięcie mające się odbywać corocznie. Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wpław (zgodnie z zasadami uczestnictwa) w dowolnym czasie wyznaczony przez organizatorów odcinek rzeki Gwdy. Start dętkospływu: Przystań nr 1 Al. Wyzwolenia, meta przy Przystani Kajakowej przy VIVO.

Dętkospływ nie jest wyścigiem, nie liczy się czas pokonania trasy ani zajęte miejsce.

7. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem XV Dętkospływu rzeką Gwdą może być każda pełnoletnia osoba, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w XV Dętkospływie rzeką Gwdą na własną odpowiedzialność.
 3. Aby uczestniczyć w „Dętkospływie” należy przedstawić w biurze imprezy „Deklarację udziału”.
 4. Tematem wiodącym tegorocznego spływu jest „Moja Gwiazda”.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w „Dętkospływie” jest dokonanie przez uczestnika stosownych opłat, związanych z przeprowadzeniem imprezy do dnia 06 sierpnia 2023 r.
 6. Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką, w dowolnym czasie na wylosowanej dętce.
 7. Każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy.
 8. Jeżeli uczestnik nie posiada pianki neoprenowej, to musi być wyposażony w kamizelkę wypornościową.
 9. Zabronione jest używanie pasów balastowych oraz masek nurkowych i fajek.
 10. Drużyny lub indywidualni uczestnicy „Dętkospływu” w ramach współzawodnictwa będą oceniani przede wszystkim za świetny wygląd i zabawę (przebranie, transparenty, itp.)
 11. Każdy uczestnik na starcie losuje dętkę, na której płynie do mety, dętki dostarcza organizator.
 12. Uczestnik osiągający metę „Dętkospływu” otrzymuje certyfikat.
 13. Ilość uczestników „Dętkospływu” jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

  8. Opłaty
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy do dnia 06 sierpnia 2023 r.
 • Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

9. Obowiązki organizatora

 • Organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 • Organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzęt na trasie start – meta.

10. Ramowy program imprezy

 • Potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy w dniu „Dętkospływu”, od godz. 1000 w biurze Dętkospływu zlokalizowanym na terenie mety.
 • Godzina 1145 autobus przewiezie uczestników na miejsce startu, gdzie odbędzie się losowanie dętek.
 • Godzina 1200 start dętkospływu.
  W czasie oczekiwania na przybycie uczestników, na mecie dzieci będą mogły darmowo skorzystać z dmuchanego zamku i czas umili nam DJ Kurcik.
 • Godzina 1400 powitanie pierwszych uczestników dętkospływu i poczęstunek (strażacka grochówka z wojskowej kuchni polowej, chleb ze smalcem i ogórkiem).
 • Godzina 1430 uroczyste zakończenie dętkospływu, wręczenie certyfikatów, nagród.

 


POBIERANIE DEKLARACJI !

Deklaracja PDF Deklaracja XV Dętkospływ

Możliwość komentowania została wyłączona.