Zalane piwnice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP RW stwierdzono, że na skutek gwałtownych opadów deszczu została zalana piwnica budynku mieszkalnego. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wypompowaniu wody przy użyciu pompy pływającej z piwnicy budynku jednorodzinnego. Ze względu na szybko podnoszący się poziom wody w piwnicy drugi zastęp został skierowany na ul.Ogińskiego w celu oczyszczenia kraty rowu melioracyjnego na przepuście ulicy. Po oczyszczeniu kraty poziom wody stopniowo zaczął opadać.

Możliwość komentowania jest wyłączona.