XIII Dętkospływ

 

Regulamin XIII Dętkospływu rzeką Gwdą w dniu 22 sierpnia 2021 r.

 

I. Cel

 • XIII Dętkospływ rzeką Gwda jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej związanej z rekreacyjnym nurkowaniem swobodnym.
 • Celem dętkospływu jest ukazanie walorów rzeki Gwdy w obszarze miasta Piły
 • Impreza służy propagowaniu szeroko pojętej turystyki wodnej oraz zdrowego trybu życia.

II. Organizatorzy

 • Organizatorem XIII Detkospływu rzeką Gwda jest Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile, pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.
 • Współorganizatorami Dętkospływu są:
  • MOSiR Piła,
  • KP PSP w Pile,
  • Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

 III. Sponsorzy

 • OCEAN PRO – Systemy Nurkowe Monika Matuszewska
 • Polna 20, 55-010 Smardzów,
 • Colours Faktory Spółka z o.o.
 • Wypoczynkowa 13 64-920 Piła
 • Restauracja i Browar „Poziomka”
 • Kujanki 66, 77-424 Zakrzewo
 • KABAT Spółka jawna
 • Gumowa 6, 64-840 Budzyń

IV. Miejsce i czas trwania

 • Impreza pod nazwą XIII Dętkospływ rzeką Gwda odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2021 r. Miejscem imprezy będzie rzeka Gwda na odcinku od Przystani nr 1 przy Alei Wyzwolenia do Przystani nr 4 przy VIVO.

V. Charakter imprezy

 • Dętkospływ rzeką Gwda w zamierzeniu organizatorów, to przedsięwzięcie mające się odbywać corocznie. Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wpław (zgodnie z zasadami uczestnictwa) w dowolnym czasie wyznaczony przez organizatorów odcinek rzeki Gwdy. Start dętkospływu: Przystań nr 1 Al. Wyzwolenia, meta przy Przystań nr 4 przy VIVO.
 • Dętkospływ nie jest wyścigiem, nie liczy się czas pokonania trasy ani zajęte miejsce.

VI. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem XIII Dętkospływu rzeką Gwda może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca przynajmniej podstawowe uprawnienia: nurkowe, ratownicze, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do uczestnictwa osobę nie posiadającą uprawnień nurkowych.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w XIII Dętkospływie rzeką Gwda na własną odpowiedzialność.
 4. Aby uczestniczyć w „Dętkospływie” należy przedstawić w biurze imprezy „Deklarację udziału”.
 5. Tematem wiodącym Spływu jest hasło: „Dziękujemy Wszystkim pracownikom naszej służby zdrowia za walkę ze skutkami pandemii”.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w „Dętkospływie” jest dokonanie przez uczestnika stosownych opłat, związanych z przeprowadzeniem imprezy do dnia 22 sierpnia 2021 r.
 7. Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką, w dowolnym czasie na wylosowanej dętce.
 8. Każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy.
 9. Strój i wyposażenie uczestnika: uczestnik „Dętkospływu” wyposażony jest w skafander nurkowy, dopuszcza się używanie płetw.
 10. Zabronione jest używanie pasów balastowych oraz masek nurkowych i fajek.
 11. Drużyny lub indywidualni uczestnicy „Dętkospływu” w ramach współzawodnictwa będą  oceniani przede wszystkim za świetny wygląd i zabawę (przebranie, transparenty, itp.)
 12. Każdy uczestnik na starcie losuje dętkę, na której płynie do mety, dętki dostarcza organizator.
 13. Uczestnik osiągający metę „Dętkospływu” otrzymuje certyfikat.
 14. Ilość uczestników „Dętkospływu” jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

VII. Opłaty

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją   i przeprowadzeniem imprezy do dnia 22 sierpnia 2021 r.
 • Kwota, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

VIII. Obowiązki organizatora

 • Organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 • Organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzęt na trasie meta - start.

IX. Ramowy program imprezy

 • Potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy w dniu „Dętkospływu”, od godz. 800 w biurze Dętkospływu zlokalizowanym na terenie mety.
 • Godzina 945 autobus przewiezie uczestników na miejsce startu, gdzie odbędzie się losowanie dętek.
 • Godzina 1000 start do dętkospływu
 • Godzina 1200 powitanie pierwszych uczestników dętkospływu.
 • Godzina 1230 uroczyste zakończenie dętkospływu, wręczenie certyfikatów, nagród.


POBIERANIE DEKLARACJI !

Deklaracja PDF >>>LINK<<<

Deklaracja ODT >>>LINK<<<

Możliwość komentowania została wyłączona.