„Ratujemy i Uczymy Ratować”

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile zgłosiła się do wsparcia programu edukacyjnego "Uczymy i Uczymy Ratować", prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Ideą Programu jest objęcie nauką pierwszej pomocy wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej w całej Polsce.
Zapraszamy do współpracy dyrektorów szkół z terenu miasta Piły, którzy dobrowolnie przystąpili do programu.

Kontakt e-mail: biuro@osprw.pila.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.