Nagroda za znaleziony skarb

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał naszej jednostce nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł, za znalezienie w lipcu 2017 roku zabytku archeologicznego w postaci naczynia glinianego i powiadomienie o tym znalezisku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury w Pile. Skarb został znaleziony w rzece Gwda w centrum miasta Piły, w trakcie ćwiczeń nurkowych. Pod względem typologicznym naczynie to dzban. Pochodzi z XVII-XVIII w. Po dopełnieniu niezbędnych procedur zostanie przekazany do zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile. Miejsce jego znalezienia zostało zapisane w ewidencji konserwatorskiej jako stanowisko nr 220 w Pile (w granicach administracyjnych).

Możliwość komentowania jest wyłączona.