Bezpieczne ferie – ćwiczenia na lodzie.

W dniach 14 lutego 2018 roku, strażacy z OSP RW Piła wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych z Osieka, Szydłowa, Ujścia uczestniczyli w ćwiczeniach na zamarzniętym Zalewie Koszyckim zorganizowanych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 1 i 2 KP PSP z Piły

 

Ćwiczenia podzielone zostały na dwa moduły szkoleniowe:

– Pierwszy moduł szkoleniowy – nurkowy zrealizowany pod 6 centymetrową taflą lodu przez wyznaczonych strażaków – nurków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego KP PSP w Pile.

– Drugi moduł szkoleniowy – dotyczył wykorzystania w praktyce sprzętu ratowniczego przez jednostki OSP i PSP w postaci deski lodowej oraz ubrań specjalnych do pracy w wodzie. Ratownicy zarówno na brzegu oraz obsługujący bezpośrednio sanie lodowe doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych etapów trwającej kilkadziesiąt sekund akcji ratowniczej na lodzie.

Podczas trzydniowych ćwiczeń strażacy wykorzystali zbudowany w 2017 roku na bazie pilskiej komendy system mobilnej łączności, która umożliwia zorganizowanie łączności na potrzeby sztabu w każdym miejscu prowadzonych działań ratowniczych.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 60 strażaków z 6 jednostek straży pożarnej. Podczas ćwiczeń każda jednostka zaprezentowała swoje umiejętności w zakresie ratowania poszkodowanych z przerębla. Do zadań ratowniczych wykorzystany został indywidualny i grupowy sprzęt należący do poszczególnych jednostek. W okresie zimowym ćwiczenia ze sprzętem do ratownictwa lodowego systematycznie będą powtarzane w ramach własnych jednostek.

W związku z trwającymi feriami strażacy apelują do wszystkich mieszkańców, aby zachować rozwagę i nie wchodzić na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Obecnie grubość lodu wynosi max 6 centymetrów. Nigdy nie ma gwarancji, że płyta lodowa jest gruba na całej powierzchni.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło KP PSP Piła
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński KP PSP Piła

Możliwość komentowania jest wyłączona.