„Ratujemy i Uczymy Ratować”

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile zgłosiła się do wsparcia programu edukacyjnego "Uczymy i Uczymy Ratować", prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Ideą Programu jest objęcie nauką pierwszej pomocy wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy dyrektorów szkół z terenu miasta Piły, którzy dobrowolnie przystąpili do programu. Kontakt e-mail: biuro@osprw.pila.pl

Nagroda za znaleziony skarb

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał naszej jednostce nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł, za znalezienie w lipcu 2017 roku zabytku archeologicznego w postaci naczynia glinianego i powiadomienie o tym znalezisku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury w Pile. Skarb został znaleziony w rzece Gwda w centrum miasta Piły, w trakcie ćwiczeń nurkowych. Pod względem typologicznym naczynie to dzban. Pochodzi z XVII-XVIII w. Po dopełnieniu niezbędnych procedur zostanie przekazany do zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile. Miejsce jego znalezienia zostało zapisane w ewidencji konserwatorskiej jako stanowisko nr 220 w Pile (w granicach administracyjnych).

NEMO 33

W dniu 17. listopada grupa siedmiu płetwonurków z naszej jednostki za własne środki finansowe wyjechała zanurkować w drugim co do głębokości basenie nurkowym  na świecie NEMO 33 w Brukseli.